Transport kontenerowy w branży transport morski sprawny jak również sprawdzony transport kontenera przy pomocy pojemnikowców i specjalistycznych terminali kontenerowych potrzebuje od samych kontenerów oznaczonych parametrów.

Transport kontenerowy poprzez lata ich eksploatacji ustalił się światowy wzorzec jak również użytkowani certyfikowania, najbardziej popularnych wielkości, sposobów sztauowania, naprawy, konserwacji, itd. To właśnie optymalizacja usług kontener transport.

W zadań manewrowania, innowacyjne kontenery konstruuje się, by realizowały następujące żądania (przykład).
W transporcie morskim kontener ma być skonstruowany w taki sposób, ażeby wykonalne było przenoszenie jego bez jakichkolwiek trwałych deformacji w trakcie:

a) podnoszenia, pełnego bądź pustego, za górne zaczepy narożne, poziomo, z pomocą wyciągarki, umocowanego z pomocą haków, zaczepów czy klamr.
b) podnoszenia, pełnego bądź pustego, za dolne zaczepy narożne z użyciem zawiesi terminalowych pod dowolnym kątem między pionem a także katem 45º w stosunku do poziomu.
c) unoszenie pełnego lub pustego wózkiem sztaplarką za kieszenie tegoż wózka.

Kontener ma mieć szansa bezpiecznego transportowania. Ma być wykonany tak, by nadawał się do przemieszczania w następujący sposób:

a) Drogą morską: w prowadnicach na statku w ustawieniu piętrowym – do ściśle określonej liczby poziomów, przy zabezpieczeniu poziomymi jak również pionowymi zawiesiami mocującymi.
b) Transportem drogowym: na platformie bądź podwoziu (naczepie) szkieletowym, przy zabezpieczeniu klamrami
c) Koleją: na platformie kolejowej bądź specjalnymi wagonami kontenerowymi przy zabezpieczeniu twistlokami.

Nadto kontenery (kontener-transport) muszą odpowiadać ściśle obowiązującym standardom w zakresie użycia pożądanych materiałów do ich budowy, określonych wymiarów wewnętrznych i zewnętrznych. Określonego reżimu konstrukcji, odporności na warunki pogodowe w tym temperaturę odporności na wstrząsy umożliwia optymalny transport kontenera.

Kontener typowo zbudowany jest z ram stalowych zapełnionych po bokach blachą stalowa karbowaną poziomo. W przedniej płaszczyźnie kontener zabezpieczony jest dwuskrzydłowymi drzwiami z blachy stalowej karbowanej pionowo, w tylnej części natomiast blachą stalową karbowaną pionowo a także dachem ze stali tłoczonej, przy czym całość wzmocniona może być kostkami narożnymi. Wszystkie spoiny powierzchni zewnętrznych, włączając w to ramę bazową spawane są szwem ciągłym z użyciem CO2.
Wewnętrzna podłoga kontenera może być częstokroć drewniana, skonstruowana z płyt sklejkowych kładzionych podłużnie na profilach poprzecznych między szyną środkową podłogi, zaś kątownikami stalowymi.

Płyty podłogowe są poprawnie przymocowane do wszelkiego z profili poprzecznych za pomocą wkrętów samomocujących, jednak powierzchnie wszystkich łączeń, jak również brzegi płyt podłogowych chronione są substancją uszczelniającą.

Trzeba pamiętać, że wspomniane wyżej parametry dotyczą zwyczajnych gabarytowo jak również konstrukcyjnie typów kontenerów (najpopularniejsze to 40 oraz 20-stopowe) w zakresie usług transport kontenera czy kontener transport. W relacji od potrzeb jak również zastosowań czynniki te mogą poddawać się przemianie, natomiast zawsze są one ograniczane przez wykorzystywane na świecie zasady bezpieczeństwa transportu morskiego.

Translation

NewStatPress
Visits today: _