Transport kontenerów – transport drobnicy zjednostkowanej, w tym przede wszystkim kontenerów może być aktualnie najpopularniejszym rodzajem przewozu. Dotyczy wszelkich gałęzi transportu morskiego jak również komibinowanego.

Transport kontenerów i kontenery zawdzięczają ekonomii. Uniwersalizacja „opakowań” (gro kontenerów stanowią przecież dwa jego typy: 20- oraz 40-stopowe) spowodowała gigantycznie obniżenie kosztów przewozu.

Jest to wynik unifikacja środków transportu: od ciągników drogowych, popularnych TIRów, po urządzenia portowe, jak chociażby ciągniki SISU, suwnice nabrzeżowe jak również placowe na terminalach kontenerowych czy wreszcie same statki funkcjonujące w transporcie morskim. Zjednoczenie te dotyczy nie zaledwie urządzeń natomiast zarówno organizacji pracy.

Dużemu „wygładzeniu” ze względu zastosowania uniwersalnych rozwiązań uległy przemianie wąskie gardła w ciągach logistycznych, a formowanie a także odładowywanie kontenerów stało się czynnością znacznie efektywniejszą i bezpieczniejszą niż dawniej, co usługi zakresu: transport kontenera, zaś zarówno „kontener transport” czyni efektywniejszymi.

Kontenery jednak to nie tylko dwa najpopularniejsze ich typu: 20 a także 40 stopowe (które dla konieczności statystyk przeładunków wyznacza się trafnie jako odpowiedniki 1 oraz 2 TEU). Rozpiętość konieczności sprawiło, że zastosowano przeróżne specjalne typy różniące się od najpopularniejszych wielkością, konstrukcją czy specjalnym zastosowaniem.

Pożądane byłoby wspomnieć o kontenerach High Cube. Różnią się one od zwyczajnych większą wysokością zewnętrzną wynoszącą 9’6″ (2,895mm). W rezultacie uzyskano dodatkowo ok. 10m3 kubatury ładownej. Kontener ten przeznaczony bywa celowo do przewozu ładunków lekkich, przestrzennych jak również o podwyższonej wysokości, jakich nie można załadować do standardowego kontenera. Często stosowane w transporcie morskim.

Atrakcyjnym sposobem są kontenery typu palletwide, wykonane na bazie 40′ kontenerów uniwersalnych. Ich zwiększoną szerokość wewnętrzną powstała, by zagwarantować załadunek w poprzek 3 europalet czy dwóch palet przemysłowych. W rezultacie do kontenera 40′PW wolno załadować 30 europalet, do 45′PW – 33, kiedy do kontenera 40′ uniwersalnego jedynie 25. Kontenery palletwide stosowane także w żegludze bliskiego zasięgu (przede wszystkim Europa) tam, gdzie transport morski musi bardzo konkurować z transportem samochodowym.

Oprócz innych rodzajów kontenerów warto wymienić 20 i 40 – stopowe kontenery z otwartym dachem (tzw. „open-topy”). Do przejazdu ciężarów ponadgabarytowych zaprojektowano tzw. Hardtopy, które trudno bądź nie można załadować do standardowego kontenera. Konstrukcja takiego kontenera gwarantuje załadunek zarówno od góry oraz przez otwór drzwiowy z demontowaną belką górną. W przeciwieństwie od kontenera open top, hardtop ma zdejmowany stalowy bryzo szczelny dach. Dach ten waży ok. 450 kg. Kontenery hardtop należą do sprzętu specjalistycznego. Szeroko stosowane w dziedzinie „transport kontenera”.

Kontenery platformy mają długość 20′ jak również 40′.Stosuje się je do przemieszczania materiałów trudnych a także gabarytowych. Ładowność kontenerów platform 40′ wynosi ok. 40 ton i ogromnie przewyższa różne typy kontenerów. Wytrzymała podłoga gwarantuje transport ładunków o ogromnych naciskach punktowych. Kontenery te używane są w relacjach port-port. Również gdy kontenery flaty, w kombinacji kilku zdołają tworzyć na pokładzie bądź w ładowni statku tween deck do transportu ładunków niekontenerowych. Także w zakresie usługi „kontener transport”.

Spośród innych ewentualnie popularnie stosowanych (w branży transport morski) trzeba wymienić dodatkowo kontenery chłodnicze, które służą do transportu towarów potrzebujących stałej temperatury. Boki mają budowę przekładową napełnioną pianką poliuretanową.

Jednostka chłodząca podtrzymuje automatycznie pożądaną temperaturę w zakresie ok. +25°C – -25°C tak długo, kiedy różnica pomiędzy temperaturą zewnętrzną jak również ustawioną nie przewyższy dla grzania 42°C, chłodzenia 65°C. Pozyskują one istotną popularność w zakresie serwisu „transport Kontenera” a także „kontener transport”.

Wykorzystuje się również kontenery zbiornikowe (tzw. Tanki), do przewozu chemikaliów płynnych lub np. cieczy pitnych.

Translation

NewStatPress
Visits today: _