Jaki wpływ ma kryzys kontenerowy na przychody aliansu Maersk

Ostatnie parę miesięcy to bardzo trudna sytuacja w przypadku branży morskiej spedycji. Opłaty za przewóz kontenerów cały czas maleją, i póki co niewiele będzie wskazywało na to, żeby sytuacja mogłaby ulec znaczącej poprawie. Na taki stan rzeczy nałożyło się parę przyczyn. W pierwszej kolejności znacznie spowolniła gospodarka w Chinach, a poza tym na oceanach jest obecnie faktycznie duża nadpodaż jednostek, co także wpływa na tak wyniszczającą wojnę niskimi cenami. Budowa teraz wodowanych kontenerowców miała swój początek parę lat temu, kiedy na rynku była zupełnie inna sytuacja. Największa ilość wodowanych jednostek zbiegła się z początkiem kryzysu w branży, i nagle okazało się, że wiele z nich zwyczajnie nie ma co robić. Oczywiście taka sytuacja nie jest bez wpływu na kondycję armatorów. Większość z nich notuje dużo mniej zysków, a niektórzy z armatorów mają wręcz pewne straty. Wszystko to zaczęło wymuszać podejmowanie odpowiednich działań aby ograniczyć koszty, firmy poszukują tu rozmaitych metod na to, aby pomimo bieżącego kryzysu funkcjonować na słusznym pułapie.

Jakie znaczenie ma kryzys kontenerowy na profity grupy MaerskTen na skalę światową kryzys dotyka nawet liderów z tej branży, co doskonale można zobaczyć na przykładzie jednego z liderów czyli firmy Maersk Group. W pierwszym kwartale obecnego roku miała ona jedynie niewiele ponad dwieście milionów dolarów zysku, co naprawdę jest mało w porównaniu z poprzednim rokiem, gdy było to 1,6 miliarda. Spadek przychodów wystąpił przy prawie wszystkich spółkach duńskiego giganta, z wyłączeniem Maersk Tankers, Damco i Maersk Drilling. W przypadku Maersk Transport wpływ na wynik finansowy tej spółki ma niski poziom cen ropy naftowej, co spowodowało duży popyt na nią. Za to największy przewoźnik kontenerowy, czyli Maersk Line miał w obecnym kwartale jedynie trzydzieści siedem milionów zysku. Przed rokiem było to aż siedemset milionów, tak więc różnica jest naprawdę bardzo duża. Lecz jednak niedawno powiedział Nils S. Andersen, prezes Maersk Group, firma jest generalnie zadowolona z uzyskanych w tym roku wyników. Pomimo naprawdę sytuacji udało się wygenerować zysk w wysokości ponad 200 milionów dolarów, zwłaszcza cieszy obronienie przez Maersk Line pierwszego miejsca pośród firm z tej branży.
.

Translation

NewStatPress
Visits today: _