Najnowsze zmiany w przepisach wiążące się z obowiązkiem ważenia kontenerów przed załadunkiem na statek

Problem dokładnej wagi kontenerów na pokładzie statku ma bardzo duże znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa transportu morskiego. Niestety póki co traktowane to było przez spedytorów niezbyt rygorystycznie. Wprawdzie na dokumentach waga powinna być podawana, ale w wielu przypadkach wcale się nie pokrywała ze stanem faktycznym. A że na podstawie zadeklarowanej wagi wykonywany jest rozkład kontenerów na statku, to najmniejsze nawet różnice znacznie mogą wpłynąć na bezpieczeństwo całej jednostki. Zdarzały się nawet przypadki wywróceń z tego powodu, statki miały dużo problemów z właściwą sterownością, więc postanowiono nareszcie kompleksowo ten problem rozwiązać. Od lipca bieżącego roku obowiązywać zaczynają regulacje prawne wymuszające dokładne kontrolowanie wagi wszystkich kontenerów transportowanych na statku. Zmiany te od dawna były planowane, lecz teraz dopiero udało się w końcu osiągnąć całkowite porozumienie w tej kwestii. Po pierwsze barierą była kwestia kosztów, faktycznie nowe przepisy znacząco będą wpływały na procedury związane z tym, żeby przygotować ładunek do transportu.Najnowsze zmiany w przepisach wiążące się z obowiązkiem ważenia kontenerów przed załadunkiem na statek

Nowe regulacje w tym obszarze będą wymagać, aby przed załadowaniem kontenera na pokład jednostki jego faktyczna waga została zweryfikowana i przekazana przewoźnikowi morskiemu i terminalowi. Równocześnie będzie obowiązek odmowy załadowania kontenera, jakiego waga nie była potwierdzona. Jeżeli chodzi o procedurę ważenia, to zaproponowano dwie różne metody. Jako pierwszą można wymienić ważenie całego kontenera przy pomocy odpowiednich, certyfikowanych wag. Ta metoda ma niestety jednak dwie zasadnicze wady, czyli będzie potrzebować kupna kosztownych urządzeń do ważeń, a oprócz tego może być problem z ewentualnymi korektami. Metoda kolejna polega na tym, że waży się na bieżąco poszczególne wkładane do środka ładunki, a później później dodaje się do całości masę samego kontenera. Ta właśnie metoda będzie z kolei wymagać większej ilości pracy podczas samego ważenia, jednak jej dużym plusem jest to, że od razu zna się wagę ładunku. Przepisy będą także regulować odpowiedzialność za zaniedbania w tej kwestii, łącznie z możliwością nałożenia sankcji karnych.

Translation

NewStatPress
Visits today: _