Kolejne wzrosty ładowności floty kontenerowców

Kolejny wzrost pojemności floty kontenerowców.Pomimo panującego aktualnie kryzysu transporcie kontenerowym ogólna ilość statków systematycznie się powiększa. Duże firmy transportowe silnie rywalizują o pierwszą lokatę, a przede wszystkim się to objawia wodowaniem coraz nowocześniejszych jednostek. W ciągu obecnego roku na wodach pojawiły się kontenerowce mające łączną ładowność ponad półtora miliona kontenerów, co daje jedenaście procent więcej niż w ubiegłym roku. W kolejnym roku podaż kontenerowców ma wynieść około dziesięciu procent, jak więc widać dynamika rozwoju jest cały czas na dość wysokim poziomie. Taka sytuacja ma spore znaczenie na wygląd rynku transportowego, przyczyniając się do sporych obniżek cen za przewozy. Dla większości armatorów nie są to pomyślne wieści, bo stawiają pod znakiem zapytania opłacalność większości tras. Kolejnym problemem jest konieczność postoju w portach zwiększającej się liczby jednostek w portach, gdyż najnormalniej nie znajduje się dla nich wystarczającej ilości nowych zleceń. Sytuacja taka w dużej mierze bierze się z tego, że takie inwestycje były planowane i rozpoczynane kilka lat wcześniej, i aktualnie nastąpiło znaczne spiętrzenie nowych jednostek.

Znamienne jest to, że mimo zwiększania się ogólnej pojemności jednostek zmniejszeniu uległa ich liczba. Wynika to z tego, że z roku na rok rosną możliwości przewozowe, a tym samym rośnie wydajność oddawanych jednostek. O ile rok temu średnia ładowność kontenerowca wynosiła siedem i pół tysiąca, to w bieżącym roku to już ponad osiem. Najważniejszą przyczyną takiego stanu rzeczy jest duże ograniczenie jednostek mających ładowność 8 tysięcy, których ilość jest najmniejsza od blisko dwudziestu lat. Na dużo niższym poziomie są również demontaże jednostek, tu również ich ilość jest bardzo mała w porównaniu z poprzednimi latami. Zwłaszcza niewysoki poziom złomowania jest w klasie statków typu panamax, czyli jednostek do 3 tysięcy TEU, szacuje się, że całkowita ich pojemność wynosiła będzie ponad 150 tysięcy TEU. W rezultacie takich działań światowa flota kontenerowców klasy panamax zostanie zwiększona o dwa procent, analogicznie będzie z resztą klas. Na dzień dzisiejszy w budowie jest następna partia kontenerowców, tak więc za rok także spodziewać się należy następnych wzrostów.

Translation

NewStatPress
Visits today: _