Jakie znaczenie ma eksport na rozwój gospodarki

Kontakty biznesowe z partnerami z zagranicy, a co za tym idzie import i eksport, to bardzo ważne punkty większości gospodarek. Pozwalają zaopatrywać rynki lokalne w towary i usługi, których nie da się z jakiegoś powodu samemu dostarczyć lub nie będzie się to opłacać. Handel między krajami rozwinął się bardzo w ostatnim czasie, głównie z powodu coraz większej liczby umów handlowych pomiędzy różnymi firmami oraz krajami na całym świecie. Nastąpiło spore uproszczenie pewnych procedur i przyspieszenie realizacji kontraktów. Tym sposobem eksport i import jeszcze bardziej zaczęły się opłacać. W ślad za tym poszło otworzenie się kolejnych przedsiębiorstw na zagraniczne rynki zbytu oraz poszerzenie profilu działalności właśnie o import lub eksport. Wszyscy na tym zyskują, zaczynając od działających w ten sposób firm, przez zadowolonych z różnorodności i cen towarów konsumenci, na gospodarce całego państwa kończąc.

O ile dość łatwo pokazać korzyści z eksportu towarów za granicę dla przedsiębiorstwa, które się tego podejmuje, o tyle nieco więcej pomyślenia będzie wymagać wykonanie listy korzyści związanych z eksportem dla gospodarki w danym państwie. Warto zastanowić się nad tym, bo i ta lista jest całkiem pokaźna. Przede wszystkim, mówi się, że eksport jest siłą napędową całej gospodarki krajowej. Będzie dostarczał zysków z transakcji międzynarodowych, które pod postacią podatków wchodzą do budżetu państwa, poprawiając jego ogólny bilans płatniczy. Ten zaś ma ogromny wpływ na kurs narodowej waluty i jego stosunek do kursów innych walut. Jak wiadomo powszechnie ta zależność sprawia, że jedne państwa są uznawane za bogate, a inne niestety nie. Powiększająca się sprzedaż i dochody eksporterów mają przełożenie na większe zapotrzebowanie na pracowników i oczywiście spadek bezrobocia w skali kraju. Pojawiają jednak sytuacje, kiedy nadmierny eksport nie jest pożądany, i zaczyna się wtedy prowadzić działania które mają go ograniczyć. Przykładowo mogą to być przypadki, gdy brak regulacji doprowadzi do szybkiego podnoszenia się cen na jakieś produkty i konieczne się staje ich zatrzymanie.

Translation

NewStatPress
Visits today: _